810 Car Phone - Så här ställer du in tid och datum

background image

Så här ställer du in tid och datum

X Bläddra med

till

Tidsinställningar

och välj alternativet

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Ställ in tiden

och välj alternativet

genom att trycka på

.

X Ställ in timmarna genom att bläddra med

. Tryck på

för att spara inställningen och fortsätt till minuterna.

X Upprepa ovanstående steg för att ställa in minuterna.
X Upprepa ovanstående process för att komma åt alternativen

Tidsformat

,

Ställ in datum

och

Datumformat

och gör de

önskade inställningarna.