810 Car Phone - Samtalsinställningar

background image

Samtalsinställningar

Med det här alternativet kan du ställa in ett antal olika
samtalsfunktioner. Så här gör du samtalsinställningar från
standby-displayen:
X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka på

.

X Bläddra med

till alternativet

Samtalsinställningar

och

välj det genom att trycka på

.