810 Car Phone - Autosvar

background image

Autosvar

Om den här funktionen är aktiv besvaras alla inkommande
samtal automatiskt efter den första signalen om din biltelefon
är påslagen och off-läget inte är aktivt.

Varning:

Om du aktiverar den här funktionen måste du se till att
ringsignalen är tillräckligt hög för att du ska kunna höra ett
inkommande samtal. I annat fall riskerar du att den
uppringande kan höra samtal som pågår i bilen.

Så här aktiverar du funktionen Autosvar på standby-displayen:
X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till alternativet

Samtalsinställningar

och

välj det genom att trycka på

.

background image

Inställningar

35

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Bläddra med

till

Automatiskt svar

och välj det genom

att trycka på

.

X Bläddra med

till önskat alternativ

eller

Av

och välj

det genom att trycka på

.