810 Car Phone - Sänd eget nummer

background image

Sänd eget nummer

y

Anges av operatören

Aktiverar den inställning som du har avtalat med din
operatör.

y

Aktiverar ditt eget nummer: den du ringer upp ser ditt
biltelefonnummer (nätverkstjänst).

y

Av

Använd det här alternativet om du vill avaktivera ditt eget
nummer så att ditt telefonnummer inte visas hos den du
ringer upp.

X Bläddra med

till önskat alternativ och välj det genom

att trycka på

.