810 Car Phone - Samtal väntar

background image

Samtal väntar

Du kan välja mellan tre olika alternativ för den här funktionen
(nätverkstjänst):
y

Aktivera

Med det här alternativet aktiveras tjänsten Samtal väntar.

y

Avbryt

Med det här alternativet avaktiveras funktionen Samtal
väntar.

y

Kontroll. status

Välj det här alternativet om du om du vill veta om den här
tjänsten är aktiv för närvarande eller inte
(nätverksförfrågan).