810 Car Phone - Snabbuppringning

background image

Snabbuppringning

Alternativet Snabbuppringning kan aktiveras (

) eller

avaktiveras (

Av

) enligt önskemål.