810 Car Phone - Vidarekoppling

background image

Vidarekoppling

Med

Vidarekoppla

kan du koppla om inkommande samtal till ett

annat nummer, till exempel till din röstbrevlåda. Kontakta din
tjänsteleverantör om du vill ha mer information
(nätverkstjänst).

Du har många olika alternativ att välja mellan:
y

Vidarekoppla alla röstsamtal

Det här alternativet innebär att alla inkommande röstsamtal
vidarekopplas.

y

Vidarekoppla om upptaget

Om du väljer det här alternativet vidarekopplas röstsamtal
när ditt nummer är upptaget eller om du avvisar ett
inkommande samtal.

background image

Inställningar

34

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

y

Vidarekoppla om obesvarat

Med det här alternativet vidarekopplas alla röstsamtal som
du inte besvarar.

y

Vidarek. om ej anträffbar

Välj det här alternativet om du vill att röstsamtal ska
vidarekopplas när du befinner dig där nätverket inte har
täckning.

y

Vidarekoppla om ej tillgängl.

Det här alternativet innebär att alla röstsamtal som kommer
när du inte är tillgänglig vidarekopplas.

y

Avbryt all vidarekoppling

Med det här alternativet avbryts alla vidarekopplingar.

Så här gör du samtalsinställningar från standby-displayen:

X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till alternativet

Samtalsinställningar

och

välj det genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Vidarekoppla

och välj det genom att

trycka på

.

X Bläddra med

till önskad funktion och välj den genom

att trycka på

.

Du kan välja vilket som helst av följande fyra alternativ för varje
vidarekopplingsfunktion som erbjuds:
y

Aktivera

Med det här alternativet kan du välja det nummer som du
vill att röstsamtal ska vidarekopplas till: din

röstbrevlåda

eller ett annat nummer.

y

Avbryt

Välj det här alternativet för de vidarekopplingsfunktioner
som du inte vill aktivera.

y

Kontroll. status

Med det här alternativet kan du kontrollera status på en
vidarekopplingsfunktion.

y

Fördröjning

Med det här alternativet ställer du in den tidsperiod efter
vilken ett inkommande samtal ska vidarekopplas.

!

Den ursprungliga fabriksinställningen är 5 sekunder. Aktiva
vidarekopplingar visas med en indikator på displayen. Mer
information finns i Symboler på displayen på sidan 12.