810 Car Phone - Avstängningstimer

background image

Avstängningstimer

Biltelefonen har en tidsfördröjd avstängning som medför att
den fungerar den tid som har angivits efter det att bilens
tändning har slagits av. När du har slagit av tändningen
fungerar telefonen under den tid som har angivits i

Avstängningstimer

. Timern nollställs automatiskt efter

varje samtal.

!

Fabriksinställningen för avstängningstimern är 5 minuter.
Avstängningen kan skjutas upp max. 24 timmar.
Kom ihåg att biltelefonen drivs av bilbatteriet. Var noga
med att ställa in avstängningstimern så att bilbatteriet inte
riskerar att laddas ur.

Så här ställer du in avstängningstimern från standby-displayen:
X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till

Telefoninställningar

och välj det

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Avstängningstimer

och välj

alternativet genom att trycka på

.

X Använd Navi

TM

-tangenten

för att göra

tidsinställningen.

X Tryck på

för att aktivera timern.

Detta meddelande om att avstängningstimern har ställts in
visas.

background image

Inställningar

37

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.