810 Car Phone - Så här visar du inställningarna för bakgrundsljus

background image

Så här visar du inställningarna för bakgrundsljus

Du kan justera styrkan på displayens bakgrundsbelysning för att
få en så bra bild som möjligt. Det finns två anpassingsbara
inställningar: en sensor reglerar finjusteringen i förhållande till
användningsområdets ljusförhållanden för att underlätta för
dig.

Dagsljus

X Bläddra med

till

Dagsljus

och välj det alternativet

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till önskad ljusinställning och tryck på

för att välja den.

Nattljus

X Bläddra med

till önskad ljusinställning och tryck på

för att välja den.

background image

Inställningar

36

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.