810 Car Phone - Så här visar du textspråk

background image

Så här visar du textspråk

Med det här alternativet kan du välja det språk som text visas
på. Om

Automatiskt

är valt väljer telefonen språk i enlighet med

den information som finns lagrad i SIM-kortet

Så här ställer du in vilket språk som visas från standby-
displayen:
X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till

Telefoninställningar

och välj det

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Språk

och välj alternativet genom att

trycka på

.

X Bläddra med

till det önskade språket och välj det

genom att trycka på

.