810 Car Phone - Val av operatör

background image

Val av operatör

Du kan välja det mobiltelefonnät som din telefon ska anslutas
till manuellt eller automatiskt.
y

Automatiskt

Biltelefonen väljer automatiskt ett lämpligt mobiltelefonnät
som finns tillgängligt i området.

y

Manuellt

Du kan visa en lista med tillgängliga mobiltelefonnät och
välja det nätverk som har ett roaming-avtal med din egen
operatör. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer
automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Så här ställer du in vilket språk som visas från standby-
displayen:
X Välj menyn

Inställn.

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till

Telefoninställningar

och välj det

genom att trycka på

.

X Bläddra med

till

Val av operatör

och välj det

alternativet genom att trycka på

.

X Bläddra med

till önskat nätverk och välj det genom

att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.