810 Car Phone - Kontakter

background image

Kontakter

Alla poster du lägger till i telefonboken
sparas i telefonbokens internminne.
Du kan även kopiera poster från ett
SIM-kort eller en kompatibel

mobiltelefon med stöd för Bluetooth-teknik till biltelefonen.
Mer information finns i Ladda ner kontakter på sidan 46.

För varje användarprofil går det att lagra upp till 1000 namn
med tillhörande nummer i biltelefonens interna telefonbok.
Mer information finns i Så här kontrollerar du minnesstatus
på sidan 31.

Varje namn kan ha fem tillhörande telefonnummer.

Det första nummer som sparas under ett namn blir automatiskt
standardnummer och visas som

. När du väljer ett namn i

telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal, används
standardnumret, såvida du inte väljer ett annat nummer.