810 Car Phone - Ändra namn och telefonnummer

background image

Ändra namn och telefonnummer

Du kan ändra namn och telefonnummer i telefonboken från
standby-displayen:
X Välj menyn

Kontakter

och tryck på

för att öppna

telefonboken.

X Bläddra med

till

Ändra kontakt

och tryck på

för

att välja alternativet.

X Bläddra med

fram till första bokstaven i det namn du

söker och tryck på

för att visa listan över de poster som

börjar på den bokstaven.

background image

Kontakter

31

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Bläddra med

till önskat namn i telefonboken och

tryck på

för att välja det.

X Nu kan du ändra posten. Bläddra med

till den bokstav

eller siffra som ska ändras och ändra den.

X Spara ändringen genom att trycka på

.