810 Car Phone - Lägga till namn

background image

Lägga till namn

Namn och telefonnummer lagras i telefonboken. Du kan lägga
till ett namn med tillhörande nummer i telefonboken från
standby-displayen:
X Välj menyn

Kontakter

och tryck på

för att öppna

telefonboken.

X Bläddra med

till

Lägg till kontakt

och tryck på

för att välja alternativet.

X Knappa in namnet med de alfanumeriska knapparna och

tryck på

för att spara det.

X Knappa in tillhörande nummer och tryck på

för att

spara det.

X Om du vill radera ett tecken trycker du på

.