810 Car Phone - Så här kontrollerar du minnesstatus

background image

Så här kontrollerar du minnesstatus

Med det här alternativet kan du visa hur mycket
lagringsutrymme det finns kvar i biltelefonens minne (i %).

Ta fram standby-displayen:
X Markera

Kontakter

och tryck på

.

X Bläddra med

till

Minnesstatus

och välj det här

alternativet genom att trycka på

.

X Nu ser du minnesstatusen på displayen.