810 Car Phone - Så här lägger du till ett telefonnummer

background image

Så här lägger du till ett telefonnummer

Du kan lägga till upp till fyra extra telefonnummer i en
telefonbokspost. Det första nummer som sparas under ett namn
blir automatiskt standardnummer och visas som

(Allmänt).

Övriga nummertyper är

(Mobil),

(Hem),

(Arbete)

och

(Fax).

Ta fram standby-displayen:
X Välj menyn

Kontakter

och öppna telefonboken genom att

trycka på

.

X Bläddra med

till

Lägg till nr

och tryck på

om du

vill välja det här alternativet.

X Bläddra med

till det önskade namnet i telefonboken

och tryck på

för att välja det.

X Bläddra med

till den symbol som du vill tilldela det

telefonnummer du lägger till och tryck på

för att välja

det.

X Knappa in numret och spara det genom att trycka på

.