810 Car Phone - Så här tar du bort poster i telefonboken

background image

Så här tar du bort poster i telefonboken

Du kan ta bort ett eller flera namn och tillhörande
telefonnummer ur telefonboken från standby-displayen:
X Välj menyn

Kontakter

och öppna telefonboken genom att

trycka på

.

X Bläddra med

till

Radera

och tryck på

om du vill

välja det här alternativet.

X Bläddra med

till önskat alternativ och välj det genom

att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.