810 Car Phone - Söka efter namn och nummer

background image

Söka efter namn och nummer

Du kommer enkelt åt namnlistan och telefonnumren från
standby-displayen.
X Bläddra med

till första bokstaven i det namn du söker

och tryck på

för att välja det.

X Nu kan du visa samtliga namn i telefonboken som börjar

med den bokstaven. Namnen står i alfabetsordning.

X Bläddra med

till det namn du söker.

X Om du vill ringa upp trycker du på

.

X Avsluta samtalet genom att trycka på

.

X Om du vill återgå till standby-displayen trycker du på

.

Mer information finns i Uppringning från telefonboken
(namnsökning) på sidan 19.