810 Car Phone - Så här använder du snabbuppringningen

background image

Så här använder du snabbuppringningen

X Tryck in den snabbuppringsningsknapp som motsvarar det

nummer du vill ringa till dess att uppringningen påbörjas.

!

Inställningsalternativ finns i Snabbuppringning på sidan 35.