810 Car Phone - Så här tilldelar du en snabbuppringningsknapp ett telefonnummer

background image

Så här tilldelar du en snabbuppringningsknapp ett
telefonnummer

Du kan koppla samman vilket telefonnummer som helst med en
snabbuppringsningsknapp (

till

). Observera att

knappen

är reserverad för snabbuppringning till din

röstbrevlåda.

background image

Toninställningar

32

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Följande alternativ kan väljas för varje
snabbuppringningsknapp:

Visa nummer

,

Radera

eller

Ändra

.

Ta fram standby-displayen:
X Välj menyn

Kontakter

och öppna den genom att trycka

.

X Bläddra med

till

Snabbuppringning

och välj det här

alternativet genom att trycka på

. Nu kan du visa listan

med snabbuppringningsknappar och deras respektive
telefonnummer.

X Rulla med

till önskad post av kontakterna och tryck

för att välja det. Alternativen

Visa nummer

,

Ändra

och

Radera

visas.

X Bläddra med

till önskat alternativ och välj det genom

att trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.