810 Car Phone - Meddelanden

background image

Meddelanden

Du kan ta emot och läsa korta SMS
på biltelefonen och skriva, sända och
spara SMS.

Men innan du kan skicka korta meddelanden måste du ställa in

MEDD.INSTÄLLN.

.

!

Kom ihåg att trafiksäkerheten kommer främst. Använd inte
handenheten för att tala i när du kör och använd bara
biltelefonen när trafiken tillåter.

!

När du skickar SMS-meddelanden kan displayen visa:

Meddelande sänt

. Det betyder att meddelandet har skickats

till det meddelandecentralnummer som finns lagrat i
telefonen. Det betyder inte att mottagaren har tagit
emot meddelandet.