810 Car Phone - Inkorg

background image

Inkorg

När du har fått ett SMS visas

,

antalet nya meddelanden och
meddelandet

nya meddelanden

displayen.

Meddelandena visas i den ordning de har tagits emot. Olästa
meddelanden markeras med

och lästa med

.

När SMS-symbolen

blinkar är minnet fullt. Om du vill

skicka eller ta emot nya meddelanden måste du först ta bort
gamla meddelanden.

När du har tagit emot mer än ett meddelande:
X Välj menyn

Medd.

och tryck på

.

X Välj

inkorg

och tryck på

för att visa meddelande listan.

X Bläddra med

till önskat meddelande och tryck på

för att läsa det.

X Använd

för att bläddra igenom meddelandet eller visa

meddelandet, avsändaren eller avsändarnumret och tid och
datum för när meddelandet togs emot.

Biltelefonen har en rad funktioner för det valda meddelandet:
X Tryck på

.

X Bläddra till önskat alternativ med

och välj det genom

att trycka på

.