810 Car Phone - Spara som mall

background image

Spara som mall

Med den här funktionen kan du enkelt spara ett mottaget SMS
som en mall. För att använda mallen när du själv skickar ett
SMS väljer du

Svara med mall

, då visas listan och du kan skicka

meddelandet.