810 Car Phone - Meddelandeinställningar

background image

Meddelandeinställningar

Innan du kan sända SMS måste du göra vissa inställningar i
biltelefonen.