810 Car Phone - Nummer till medd.central

background image

Nummer till medd.central

Det här numret får du av tjänsteleverantören.

!

Med den här funktionen sparas telefonnumret till
meddelandecentralen. Du behöver numret för att kunna
sända textmeddelanden.