810 Car Phone - Svara med samma meddelandecentral (nättjänst)

background image

Svara med samma meddelandecentral (nättjänst)

SMS-svar hanteras vanligtvis av avsändarens SMS-central. Med

Svara via samma central

kan mottagaren svara via din

meddelandecentral.

Så här gör du dessa inställningar:
X Tryck på

med displayen i standby-läge för att komma

till menyn.

X Rulla till

Meddelandeinställningar

och tryck på

.

X Rulla till önskat alternativ och tryck på

för att välja

det.

X Följ instruktionerna på displayen.