810 Car Phone - Skapa meddelanden

background image

Skapa meddelanden

Med handenheten kan du skriva och sända SMS.
X Tryck på

när displayen är i standby-läge för att komma

till menyn.

X Rulla till menyn

Medd.

och tryck på

X Rulla till

Skapa meddelande

och tryck på

.

X Skriv SMS-meddelandet med den alfanumeriska

knappsatsen på handenheten. Mer information finns i
"Alfanumerisk knappsats" på sidan 15.

X När du har skrivit meddelandet trycker du på

.

Du kan välja mellan fyra alternativ: