810 Car Phone - Använda mall

background image

Använda mall

Du kan svara på ett SMS med en egen mall. Välj

Svara med mall

om du vill visa listan över de mallar som finns lagrade i
biltelefonen.

Så här visar du listan med SMS-mallar:
X Tryck på

med displayen i standby-läge för att komma

till menyn.

X Rulla till menyn

Medd.

och tryck sedan på

.

X Rulla till

Visa mallar

och tryck på

för att visa listan.

X Rulla genom mallistan och tryck på

för att välja

önskad mall.

X Tryck på

för att bekräfta ditt val.

background image

Meddelanden

27

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.