810 Car Phone - Radera text

background image

Radera text

Välj det här alternativet när du vill radera texten du skrivit.
X Rulla till

Radera

och tryck sedan på

.