810 Car Phone - Spara som mall

background image

Spara som mall

Med den här bekväma funktionen kan du spara ett mottaget
SMS som en mall. Om du vill använda mallen väljer du

Svara

med mall

för att visa listan och sända meddelandet.

Rulla till

Spara som mall

och tryck på

för att välja den.