810 Car Phone - Skickade SMS

background image

Skickade SMS

Biltelefonen sparar skickade SMS. Du kan öppna ett SMS,
visa detaljer för det och ta bort det.
X Rulla till menyn

Medd.

och tryck sedan på

.

X Rulla till

Sända meddelanden

och tryck på

för att visa

meddelandelistan.