810 Car Phone - Öppna

background image

Öppna

Välj det här alternativet när du vill öppna ett valt SMS.

background image

Meddelanden

28

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.