810 Car Phone - Detaljer

background image

Detaljer

Välj det här alternativet när du vill visa mottagarens namn och
telefonnummer samt datum och tid för när meddelandet
skickades.