810 Car Phone - Visa mallar

background image

Visa mallar

Du kan spara upp till 10 SMS-mallar i biltelefonen. Det finns
fem standardmallar i telefonen; du kan spara ytterligare fem
mallar av meddelanden som du har fått. Följande alternativ
finns:
X Tryck på

X Rulla med

till menyn

Meddelanden

och tryck på

för att visa alternativen.

X Bläddra med

till

Visa mallar

och tryck på

för att

visa listan.

X Bläddra igenom mallistan med

och tryck på

för

att välja önskad mall.

X Tryck på

igen för att bekräfta valet av mall.

X Rulla med

till önskat alternativ och välj det genom att

trycka på

.

X Följ instruktionerna på displayen.