810 Car Phone - Radera

background image

Radera

Med den här funktionen kan du radera mallar som du tidigare
sparat.
X Rulla till

Radera

och tryck på

för att radera önskad

mall.

background image

Samtalslista

29

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

!

Du kan radera mallar som du sparat från mottagna SMS,
men observera att du inte kan radera de 5 standardmallarna
som lagras i telefonens minne.