810 Car Phone - Samtalslista

background image

Samtalslista

I telefonen minneslagras telefonnummer
för missade, mottagna och ringda samtal
samt tid och datum.

!

Missade och mottagna samtal minneslagras endast när
nätverket har stöd för dessa funktioner och telefonen är
påslagen och befinner sig inom nätverksområdet.

!

I den här listan kan du visa upp till 10 av de samtal som du
har fått senast eller 10 av de senast ringda samtalen. De är
till som referens. Det senaste samtalet visas överst i listan.

Det finns tre alternativ för varje post i samtalslistan:

Ring

,

Samtalstid

och

Radera

.

X Välj en post i listan och tryck på

.

X Bläddra till önskat alternativ med

och tryck på

för att välja det.

X Följ instruktionerna på displayen.
X Tryck på om du vill återgå till föregående meny och håll

knappen intryckt för att återgå till standby-displayen.