810 Car Phone - Missade samtal

background image

Missade samtal

Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade samtalen
(nätverkstjänst) från standby-displayen:
X Tryck på

.

X Bläddra med

till menyn

Samtal

och tryck på

för

att öppna den.

X Bläddra med

till

Missade samtal

och tryck på

för

att visa listan.

X Bläddra igenom listan med

.

X Tryck på för att återgå till standby-displayen.