810 Car Phone - Mottagna samtal

background image

Mottagna samtal

Så här visar du en lista över de 10 senast registrerade mottagna
numren från standby-displayen:
X Tryck på

.

X Bläddra med

till menyn

Samtal

och tryck på

för

att öppna den.

X Bläddra med

till

Mottagna samtal

och tryck på

för att visa listan.

X Bläddra igenom listan med

.