810 Car Phone - Uppringda nummer

background image

Uppringda nummer

Det finns en genväg för att visa listan över de 10 senast
uppringda numren från standby-displayen: Tryck på

.

Så här visar du listan över senast uppringda nummer i standby-
displayen:
X Tryck på

.

X Bläddra med

till

Samtal

och tryck på

för att

öppna den.

X Bläddra med

till

Uppringda nummer

och tryck på

för att visa listan.

X Bläddra igenom listan med

.

background image

Kontakter

30

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.