810 Car Phone - Toninställningar

background image

Toninställningar

Du kan välja rington för inkommande
samtal, justera volymen och slå på eller
av varningstoner.

!

Med Navi

TM

-tangenten

kan du justera ringtonens

volym när det kommer ett inkommande samtal eller ändra
högtalarnas volym under samtalets gång.

X Välj

Signaler

och tryck på

för att komma åt

menyposterna.

X Bläddra med

till det alternativ du vill välja och tryck

på .

X Följ instruktionerna på displayen.