810 Car Phone - Varningstoner

background image

Varningstoner

Med det här alternativet kan du aktivera eller avaktivera
särskilda meddelandetoner.

background image

Inställningar

33

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.