810 Car Phone - Bluetooth-teknik

background image

Bluetooth-teknik

Bluetooth-teknik är ett system som möjliggör trådlösa
anslutningar mellan kompatibla elektroniska enheter inom en
radie av max. 10 meter. Använd telefonen som ett modem för
fax och datakommunikation eller för trådlösa anslutningar till
kompatibla tillbehör med Bluetooth-teknik.

!

Vissa länder kan ha begränsningar för användningen av
enheter med Bluetooth-teknik. Kontakta återförsäljaren
eller lokala myndigheter för mer information.