810 Car Phone - GPRS (General Packet Radio Service)

background image

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en teknik som möjliggör att mobiltelefoner kan
användas för att skicka och ta emot data över mobilnätverket
(nätverkstjänst). GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst
till datanätverk som till exempel Internet. De tillämpningar som
kan använda GPRS är WAP, SMS och GPRS-uppringning.

Innan du kan använda GPRS-tekniken måste du prenumerera på
GPRS-tjänsten. Mer information om tillgänglighet och
prenumeration på GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller
tjänsteleverantör.

Mer information finns i GPRS-modeminställningar på sidan 37.

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

49

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.