810 Car Phone - HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Med biltelefonen kan du använda
GSM-höghastighetsdatatjänster (nätverkstjänst).

Du kan använda höghastighetsfunktionen när din telefon
är ansluten till en kompatibel dator via en RS232-kabel
eller Bluetooth-teknik och om modemdrivrutiner för
höghastighetsprogram är installerade på datorn och har
valts som aktivt modem.

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör om du vill ha
mer information om tillgänglighet och prenumeration på
höghastighetsdatatjänster.