810 Car Phone - Dataöverföring vis RS232-gränssnittet

background image

Dataöverföring vis RS232-gränssnittet

Anslut en kompatibel bärbar dator till biltelefonsystemet med
adapterkabeln (D-SUB9 till 10-stiftskontakten) som medföljde
telefonen.

Om du skulle vilja överföra data mellan din biltelefon och en
kompatibel bärbar dator ansluter du 10-stiftskontakten till den
port som finns på radioenheten. D-SUB9-kontakten ansluts till
den bärbara datorn. Du kan även ansluta en mobil faxenhet.
Mer information finns i Översikt över biltelefonen och
utrustningen på sidan 7.

Du måste välja dataöverföringshastigheten Standard 19200 bps
på den bärbara datorn för att modemet ska fungera.
Mer information finns på NOKIAs webbplats:
http://www.nokia.com.

background image

Installation

51

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.