810 Car Phone - Överlämningar

background image

Överlämningar

När biltelefonanvändaren förflyttar sig från en nätverkscell
till en annan sjunker kanalens signalstyrka och
mobiltelefonnätsväxlingen kan medföra att användaren
hamnar i en annan cell och frekvens där signalen är starkare.
Cellbyte kan också ske när användaren står stilla på grund av
att mobiltrafikbelastningen varierar. Den typen av
överlämningar kan orsaka förseningar.