810 Car Phone - Brus

background image

Brus

Radiostörningar från elektronisk utrustning och enheter eller
från omgivande trafik kan påverka överföringskvaliteten.