810 Car Phone - Radioskugga och avbrott

background image

Radioskugga och avbrott

Radioskugga förekommer i områden där radiosignaler inte
kan tas emot. Avbrott inträffar när biltelefonanvändaren åker
igenom ett område där radiosignalen spärras eller minskas på
grund av geografiska eller tillverkade hinder, till exempel kullar
eller höga byggnader.