810 Car Phone - Svag signalstyrka

background image

Svag signalstyrka

Antingen beroende på avståndet till basstationen eller hinder
mellan din biltelefon och basstationen kan radiosignalen från
en cellplats vara för svag eller instabil för att kunna ge en
pålitlig mobilanslutning för mottagning eller sändning utan
problem. För att få så bra kommunikationsmöjligheter som
möjligt är det viktigt att du tar med följande punkter i
beräkningen när du använder din biltelefon:

background image

Referensinformation

50

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Data- och faxöverföring fungerar bäst när bilen står stilla.
Vi rekommenderar inte att du använder mobilkommunikationen
när bilen rör sig. Faxöverföring är känsligare än överföring av
data eller SMS.

Kontrollera signalstyrkan på din biltelefons display. Om
mobilsignalerna inte är starka nog för ett röstsamtal bör du inte
försöka att upprätta en datanslutning innan du hittar en plats
med bättre mottagning.