810 Car Phone - Sända och ta emot ett visitkort

background image

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som
ett visitkort antingen via Bluetooth eller i form av ett
textmeddelande.